93 207 57 11
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos
logo unesco2

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Equip humà

Òrgans col·legiats

Equip Directiu:

·         Directora General: Rosa Maria Riba

·         Administradora: Nina Bosch

·         Responsable de Pastoral: Ester Borrás

·         Directora Pedagògica ESO i Batxillerat: M. José Brunet

·         Director Pedagògic EI i Primària: Jaume Ibáñez 

     

     Pastoral:

·         Responsable de Pastoral: Ester Borrás

·         Coordinadora pastoral EI: Sandra Ayats

·         Coordinadora pastoral Primària: Montse Castro

·         1r, 2n i 3r ESO: Núria Tomás

·         4t ESO, Btx. i Responsable FUNDEO: Dani Zurera

·         Col·laboradora: Asun Álvarez

Coordinadors:

·         Educació Infantil: Montse Rúbies

·         1r i 2n de Primària: Raquel Melgar

·         3r i 4t de Primària: Maurici Alonso

·         5è i 6è de Primària: Eliseo Lafuente

·         1r, 2n i 3r d’ESO: Elena Aguado

·         4t ESO i Batxillerat: Mario Nofre

Consell Escolar:

·         Presidenta:

      - Rosa Maria Riba

·     Representants de l´entitat titular:

- Secundina Bosch
- Jaume Ibáñez
- Maria José Brunet

·         Representants de professorat:

- Enrique Fernández
- Susana Rosich
- Maria Teresa Díaz
- Manel Riera(Secretari)

·         Representants de l’alumnat:

      - Laura García

·         Representants de famílies:

- Manuela Cabrera (Rep. AMPA)
- Cristina Bueno
- Elena Perelló

·         Representant del PAS:

      - Núria Sánchez

Junta de l’AMPA:

- Presidenta: Manuela Cabrera

- Vicepresidenta: Sara Tarrés

- Secretària: Laura Bagán

- Tresorera: Gemma González

 

EDUCACIÓ INFANTIL

P3-A Tutora: Mònica Torné

Altres professors no tutors i/o col·laboradors: Carolina Tomás, Elvira Vilert, Àlex Martínez, Pere Salicrú, Sandra Ayats, Susana Rosich i Mª Teresa Díaz.

P3-B Tutora: Gemma Espuny
P4-A Tutora: Montse Rúbies (coordinadora)
P4-B Tutora: Sandra Escribano
P5-A Tutora: Arantxa Rubio
P5-B Tutora: Lourdes Gómez

PRIMÀRIA

CI, 1r A Tutor/a: Raquel Melgar (coordinadora)

Altres professors no tutors: Mireia Gash, Maurici Alonso (coordinador CM), Imma Oliver, Ester Pecci, Susana Peralta, Carolina Tomás, Ana Sánchez, Elvira Vilert, Mª Teresa Díaz, Susana Rosich i Jaume Ibáñez.

CI, 1r B Tutor/a: Cristina Boltaina
CI, 2n A Tutor/a: Montse Castro
CI, 2n B Tutor/a: Judit Sánchez
CM, 3r A Tutor/a: Marc Plans
CM, 3r B Tutor/a: Ana Foyé (coord)
CM, 4t A Tutor/a: Rocío Hernando
CM, 4t B Tutor/a: Irene Sobrino
CS, 5è A Tutor/a: Laura Nin 
CS, 5è B Tutor/a: Ester Borràs
CS, 6è A Tutor/a: Eliseo Lafuente (coordinador)
CS, 6è B Tutor/a: Josep P. Ponz

ESO i BATXILLERAT

1r ESO A Tutor/a: Vanessa González Altres professors no tutos: Óscar Besumbes, Ana Vilaró, Isabel Varela, Elena Aguado (coordinadora de 1r, 2n i 3r), Manel Riera, Mª Pilar de Lecea, Ricard Atset, Susana Peralta, Carles Ocón, Andrés Lagos, Enrique Fernández, Sílvia Masdéu, Berta Cerra, Mario Nofre (coordinador de 4t d’ESO i Batxillerat) i Mª José Brunet.
1r ESO B Tutor/a: Meritxell Figueras
2n ESO A Tutor/a: Montse Moragues
2n ESO B Tutor/a: Mònica Viladesau
3r ESO A Tutor/a: Sandra Peralta
3r ESO B Tutor/a: Cristina Rodríguez
4t ESO A Tutor/a: Núria Tomás
4t ESO B Tutor/a: Gonzaga Dellanza
1r Batxillerat Tutor/a: M. Àngels Sarret
2n Batxillerat Tutor/a: Daniel Zurera

 

equip-huma

Professors amb altres responsabilitats:

Responsable Escola Multilingüe: Berta Cerra

·         Responsable Escola UNESCO: Maurici Alonso

·         Responsable FEAC: Núria Tomás

·         Enllaç FUNDEO: Dani Zurera

·         Responsable Escola Sostenible: Rocío Hernando

·         Responsable plana web: Josep Pere Ponz

·         Responsable de comunicació exterior: Sandra Escribano

·         Responsable DOE: Roser Feliu

·         Mediador escolar (ESO-Batx): Óscar Besumbes

·         Responsable de Convivència: Ricard Atset.

Quan és necessari, per tractar assumptes de convivència greus, es convoca la Comissió de Convivència del Consell Escolar, formada per la Directora General, el Director Pedagògic de l’etapa corresponent, un representant dels pares i un representant dels alumnes.

Secretari d’actes del Consell Escolar: Manel Riera

·         Secretari d’actes del Claustre: Cristina Boltaina

·         Casal d’Estiu: Alex Martínez i Cristina Boltaina

 

Personal d’Administració i Serveis:

·         Administració: Secundina Bosch (STJ) i Ana García

·         Biblioteca: Ana Ros (STJ)

·         Recepció: Teresa Sariñena i Sonia Pons

·         Reprografia i guarderia: Elvira Vilert

·         Secretaria: Núria Sánchez

·         Cuina: Encarna Jiménez i Loli Aparicio

Manteniment informàtic: Oliver Roman

·         Responsable de Pastoral: Ester Borrás

·         Coordinadora pastoral EI: Sandra Ayats

·         Coordinadora pastoral Primària: Montse Castro

·         1r, 2n i 3r ESO: Núria Tomás

·         4t ESO, Btx. i Responsable FUNDEO: Dani Zurera

·         Col·laboradora: Asun Álvarez

TOP