ALUMNES PEL FUTUR

 

El nostre gran objectiu és formar persones que siguin transformadores de la nostra societat. Per això oferim als nostrres alumnes diverses metodologies d’aprenentatge i espais diversos, tot fomentant models de convivència que els ajudi a ser veritables protagonistes en el procés de transformació del món.

#somteresians

Persones en procés constant d’autoconeixement, responsables, lliures, autònomes i emocionalment intel·ligents.

Subjectes de trobada, oberts i acollidors, ens relacionem de manera pacífica i constructiva, mirem als altres amb estima i respecte i tenim capacitat d’escolta.

Protagonistes del nostre aprenentatge, competents en molts àmbits, sabem treballar en equip, som creatius, actius i reflexius.

Transformadors socials, sensibles i compromesos amb la sostenibilitat del planeta, amb esperit crític i ètic, proactius i inclusius.

Creients teresians, conreem la nostra interioritat, estem oberts a la transcendència i a la relació amb Déu, en cerca vocacional i amb valors teresians. Ens sentim família teresiana i celebrem la fe.

LA MEVA EXPERIÈNCIA #SOCTERESIÀ