Escola Teresiana

Atenció a la diversitat

ETS EL PROTAGONISTA

L’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge i perquè això esdevingui de la millor manera possible l’acompanyem al llarg de tot el seu procés de manera personalitzada, respectant el seu ritme i afavorint la integració dins del grup. Els nostres alumnes són únics i volem que cadascun d’ells desenvolupin al màxim les seves habilitats, capacitats, sabers i competències per poder ser transformadors socials.

RECONEIXEM LA DIVERSITAT COM UNA RIQUESA

La nostra tasca educativa aposta per la inclusió en tots els àmbits. Ens agrada acompanyar, guiar i ajudar de manera especial a tot aquell alumnat que presenta dificultats importants en algun moment de la seva etapa escolar. El nostre equip d’atenció a la diversitat vetlla perquè alumnes amb dificultats de desenvolupament, problemes de llenguatge, hiperactivitat, transtorns diversos, dificultats de socialització i altres se sentin com a casa, en un entorn acollidor i proper on podran anar descobrint, treballant i millorant les seves mancances i, a la vegada, adquiriran eines i habilitats per poder afrontar millor la vida.

INCLUSIÓ

Volem oferir als nostres alumnes atenció personalitzada adaptada a les seves necessitats, al seu moment. Per això, la nostra acció educativa es centra en les seves dificultats i mancances i disposem de diferents mitjans per aconseguir-ho: professorat de suport dins i fora de l’aula, aula d’acollida, grups reduïts, co-docència i SIEI.

El nostre centre disposa dels recursos següents per poder donar resposta a l’atenció personalitzada que volem pels nostres alumnes:

Equip psicopedagògic propi

Equip d’orientació

SIEI (suport intensiu d’escolarització inclusiva)

Co-docència

DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge)

Aula d’escolarització inclusiva i aula d’acollida