Batxillerat

 

Persones transformadores de la nostra societat.

 

L’etapa del Batxillerat (16 a 18 anys) és la més important perquè l’alumne/a ha desenvolupat ja la seva pròpia personalitat, amb capacitat crítica i s’han convertit en agents transformadors de la nostra societat. És el final d’una etapa de creixement integral on s’haurà arribat al màxim de desenvolupament de les seves competències.

 

Volem alumnes oberts al seu entorn i preparats cap a l’excel·lència, on l’acompanyament personalitzat i l’orientació acadèmica i professional l’ajudaran a afrontar el futur de la millor manera possible, ja siguin les proves d’accés a la universitat com altres estudis posteriors.

MODALITATS

L’alumnat pot triar entre les diferents modalitats de Batxillerat: Humanístic, Social, Científic i Tecnològic.

 

Cada modalitat té associades diferents matèries que es treballen de manera més competèncial com ara: Reptes de Física i Química, Reptes de Biologia i Geologia, Creació Literària, Problemàtica Social i Ciutadania, Dret i Política.

METODOLOGIES INNOVADORES

La nostra metodologia al Batxillerat treballa sobretot, el pensament crític. Treballem les matèries comunes i de modalitat amb rigor per tal de que els nostres alumnes  tinguin la millor base possible per a continuar els seus estudis universitaris. D’altra banda, treballem a partir del Treball Cooperatiu i de manera més competencial, experimental i vivencial les matèries optatives de Reptes Científics, o de Creació Literaria.

 

L’alumnat, a Batxillerat, és el veritable protagonista del seu procés d’aprenentatge. Gran part d’aquest procés es veu en la realització del Treball de Recerca, a través del qual es desenvolupen habilitats comunicatives, d’experimentació  i la connexió de l’aprenentatge en els  diferents contextos.

BATXILLERAT DUAL

A partir de 2n ESO el nostre alumnat  pot decidir iniciar aquest programa que suposa una immersió tecnològica i personal. També li permetrà finalitzar una doble titulació a l’etapa de Batxillerat: El Batxillerat i l’American High School Diploma.

 

https://www.academica.school/los300mejores

 

#Los300Mejores

EVALUACIONS EXTERNES

Els nostres resultats són molt satisfactoris.

 

Cada curs, a les Proves d’Accés a la Universitat,  la mitja de les notes dels nostres alumnes ens situen entre les 100 primeres notes d’escoles de Catalunya.

 

L’aprovat a les PAU és del 100% i la nota mitjana dels últims cursos és un 7,31.

 

Cada curs, també, els nostres alumnes reben mencions honorífiques (alumnes que a la fase general de la PAU es situen per sobre de 9).

 

El rendiment del nostre alumnat als estudis universitaris és molt notable.

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

A través d’aquest programa ens apropem a l’interior de la persona, a l’interior de cadascú. Volem que serveixi per poder descobrir la pròpia riquesa interior i els permeti apropar-se als altres, al món i a la transcendència.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

L’objectiu del nostre Pla d’Acció Tutorial és poder acompanyar al nostre alumnat en el seu creixement personal, emocional i social. A més d’un acompanyament personalitzat, incorporem una sessió setmanal de tutoria grupal a l’aula.

 

Aquest Pla ha estat dissenyat per la Fundació Escola Teresiana.

MÚSICA

Des de l’escola potenciem l’aprenentatge de la música perquè influeix directament en el desenvolupament creatiu, intel·lectual i psicològic de l’alumne.

 

El centre disposa d’Escola de Música que complementa, de manera extraescolar, l’aprenentatge d’aquesta àrea i ofereix la possibilitat d’acostar-se al llenguatge musical.

TECNOLOGIES

Des de l’escola volem que els nostres alumnes adquireixin la competència digital al llarg de la seva etapa acadèmica. I per això fomentem i treballem amb àmbits i matèries relacionades amb la tecnologia. Oferim aquests continguts a les optatives de Reptes de Física i Química, Tecnologia i Cultura i Comunicació Audiovisual.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Fomentem l’educació en valors (som Escola UNESCO) i treballem de manera especial la sostenibilitat i la solidaritat. Volem alumnes sensibles davant la cura d’una mateix, de l’altre i la del nostre planeta. Potenciem activitats i campanyes solidàries per afavorir la importància del voluntariat a la nostra societat.

ENS COMPROMETEM

El projecte “Ens comprometem” és un espai de col·laboració entre el nostre alumnat i les diferents entitats de transformació social del nostre entorn: atenció a les persones desfavorides, acompanyament a persones de les residències i col·laboracions amb Càrites.