93 207 57 11
Instagram Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos
logo unesco2
CambridgePartner 1

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Horari i calendari

 • HORARI ESCOLAR

L'horari dels alumnes varia segons les etapes. No hi ha canvis en aquest aspecte respecte a cursos anteriors. Així, d’acord amb l’autorització sol·licitada a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament:

L’horari dels alumnes d’Ed. Infantil i Primària és de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h de la tarda. L’Escola organitza algunes activitats extraescolars per complementar aquest horari escolar, tant en la franja de migdia com de tarda 

També té un servei de guarderia per als més petits fins a les 19h i de Biblioteca extraescolar de les 17 hores a les 19 hores.

Els alumnes d’ESO entren a les 8 h i surten a les 13.20 h, excepte els de 3r i 4t ESO que surten a les 14.15 h els dimarts i divendres, perquè a la tarda no tenen classe; dilluns, dimecres i dijous tenen classe a la tarda de 15 a 17 h.

Els alumnes de Batxillerat tenen un horari diferent segons la modalitat escollida, però l’horari base és de 8 a 14.20 h al matí i de 15 a 17 h a la tarda.

L’Escola cuida molt l’assistència dels alumnes a classe i també la puntualitat en fer-ho. Així, a principi de curs es publicarà a la plataforma i es comunicarà a pares i alumnes la normativa de convivència que contempla també aquest aspecte. Els alumnes que arribin tard pujaran a les aules respectives i restaran drets al final de les clases fins que acabi el Quart d’Hora, amb la conseqüent anotació de retard en el registre d’aula. Si es dóna el cas, l’Escola aplica el Protocol d’Absentisme del Consorci d’Educació de Barcelona.

Pel que fa a l’esbarjo el fan tots els alumnes a la mateix hora: des d’Educació Infantil a Primària de 11 a 11.30 hores i a l’ESO de 10.55 a 11.20 h. Els alumnes de Batxillerat poden sortir al carrer en aquesta franja horària, si ho desitgen.

 • CALENDARI ESCOLAR

El calendari de les activitats acadèmiques del curs 2018-2019 és el següent:

 • Inici de les activitats de preparació del curs: 3 de setembre.

 • Inici de les activitats lectives amb alumnes: 12 de setembre.

 • Acabament de les activitat lectives amb els alumnes: 21 de juny de 2019 (a migdia)

 • Darrer dia de treball dels professors  al centre: 28 de juny.

 • Vacances escolars:

Nadal: del 21 de desembre de 2018 (migdia) a 7 de gener de 2019, el dia 8 reinici de classes.

Setmana Santa: del 12 d’abril (tarda) de 2019 al 22 d’abril, el dia 23 reinici de classes.

 • Dies festius:

  • Dies festius propis del municipi: 24 de setembre (La Mercè) i 10 de Juny (Pentecosta)

  • Dies de lliure disposició del Centre: 2 de novembre, 7 de desembre i 4 de març.

  •  Proves extraordinàries de setembre (ESO i 1r Batxillerat): del 4 al 6 de setembre de 2019.

 • Jornades de professors: Setembre: del 3 al 7 de setembre (s’opta per fer pont el dia 10 de setembre i recuperar les hores corresponent a aquest dia a les tardes de la setmana de jornades). Juny: del 25 de juny al 28 de juny de 2019.

 • Pel que fa a les dates d’avaluació programades, són les següents:

  • Infantil i Primària:

   • Avaluació 1r trimestre: setmana del 3 de desembre de 2018.

   • Avaluació 2n trimestre: setmana de l’1 d’abril de 2019.

   • Avaluació 3r trimestre: setmana del 3 de juny de 2019.

  • ESO i Batxillerat:

   • Avaluació inicial: 8 d’octubre de 2018 (2n i 4t ESO), 22 d’octubre 2018 (1r i 3r ESO) i 29 d’octubre de 2017 (Batxillerat)

   • Avaluació 1r trimestre: 3 de desembre i 10 de desembre.

   • Avaluació 3r trimestre i ordinària: 27 de maig (2n de Batxillerat), 3 de juny ESO i 1r de Batxillerat.

Abans de Nadal i a final de curs es lliuren els butlletins de notes als pares; en el segon trimestre els butlletins es lliuren directament als alumnes. Després de l’avaluació extraordinària, també es lliuren les notes als pares. Aquestes són les dates previstes:

  • Infantil i Primària:

   • 1r trimestre: 17 de desembre de 2018.

   • 3r trimestre: 17 de juny de 2019.

  • ESO:

   • 1r trimestre: 17 de desembre de 2018.

   • 3r trimestre i ordinària: 27 de juny de 2019.

   • Extraordinària: setembre de 2019

  • Batxillerat:

   • 1r trimestre: 17 de desembre de 2018.

   • 3r trimestre i ordinària: juny de 2019.

   • Extraordinària: setembre de 2019.

Cal comentar que, aquest curs, després de l’avaluació inicial dels alumnes d’ESO i Batxillerat es farà arribar als pares una comunicació del seguiment acadèmic de l’alumne fins al moment, amb un recordatori de les matèries que té pendents de cursos anteriors, si és el cas, i la nota orientativa del Treball de Recerca en el cas dels alumnes de 2n Batxillerat.

Pel que fa al calendari de les proves externes corresponents al curs 2018-2019 cal destacar les dates següents:

  • Del 13 al 31 de maig de 2019: proves d’avaluació diagnòstica 2n de Primària (només aquells centres prèviament seleccionats).

  • 12 i 13 de febrer de 2019: proves de competències bàsiques 4t ESO.

  • 7, 8 i 9 de maig de 2019: proves de competències bàsiques 6è Primària.

  • Del 12 al 14 de juny: Selectivitat

  • Del 3 al 5 de setembre: Selectivitat

Altres dates importants a tenir en compte són:

  • Realització de colònies:

 • Educació Infantil: 5, 6 i 7 de juny de 2019.

 • Cicle Inicial: 29, 30 i 31 de maig de 2019.

 • Cicle Mitjà: 20, 21 i 22 de maig de 2019.

 • Cicle Superior: 10, 11 i 12 d’abril de 2019.

  • Realització del Crèdit de Síntesi de 1r, 2n i 3r ESO i del Projecte de Recerca de 4t ESO (veure apartat B): setmana de l’11 al 14 de juny.

  • Realització del viatge de final d’etapa d’ESO (4t) i 1r de Batxillerat: setmana del 8 al 12 d’abril.

  • Graduació dels alumnes de P5: 24 de maig de 2019.

  • Graduació dels alumnes de 2n Batxillerat: 17 de maig de 2019.

DIES DE REUNIÓ DELS DIFERENTS ÒRGANS i GRUPS DE TREBALL DEL CENTRE.

Pel que fa als òrgans col·legiats, es reuniran ordinàriament cada setmana, en les dates assenyalades:

 • Reunions de l’Equip Directiu: tots els dimecres, de 15-17 h.

 • Reunions del Consell Escolar: els dilluns, quatre cops al llarg del curs en sessió ordinària, de 18.30 a 20 h

 • Reunions del Claustre de professors: un dilluns al trimestre en sessió ordinària, de 17.15 a 19 h.

 • L’equip de coordinadors de Centre es reuniran cada setmana, conjuntament o de forma separada per etapes, els dilluns a les 15 h.

 • Les reunions de l’equip de pastoral seran dimarts a les 10h, setmanalment.

 • Els equips docents es reuniran setmanalment els dilluns a les 17.15 h en sessions de 2 h de duració aproximada.

         ENTREVISTES I REUNIONS

Els pares podran entrevistar-se amb el professorat concertant dia i hora amb antelació (via agenda escolar o plataforma Educamos).

Per parlar amb la Directora General del Centre, amb els Directors Pedagògics d’etapa o amb la Psicòloga, es podrà concertar entrevista prèviament, trucant a la Recepció de l’Escola i també a través de l’agenda dels alumnes o la Plataforma Educamos.

Durant el curs escolar els tutors mantindran, com a mínim, una entrevista individualitzada amb els pares de cada alumne per informar-los del seu ritme d’aprenentatge i la seva evolució acadèmica així com dels aspectes bàsics de la personalitat. Aquesta entrevista es concertarà prèviament mitjançant l’agenda escolar i tenint present l’horari de visita dels professors. A més, hi haurà reunions col·lectives de tot el grup-classe amb el tutor, en els dies assenyalats al calendari escolar. 

Inici de les activitats de preparació del curs: 1 de setembre.

Inici de les activitats lectives amb alumnes:  12 de setembre. 

Final de curs:

Acabament de les activitat lectives amb els alumnes: 21 de juny.

Darrer dia de treball dels professors  al centre: 30 de juny.

Vacances escolars:

Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 8 d’abril al 17 d’abril,  ambdós inclosos.

Dies festius:

12 d’octubre (El Pilar), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (la Constitució), 8 de desembre (La Immaculada), 1 de maig (Dia del Treball).

Dies festius propis del municipi: 31 d’octubre (festa local del 24 de setembre), 5 de juny (dilluns de Pasqua Granada).

Dies festius –de lliure disposició- propis del Centre: 5 de desembre, 27 de febrer, 2 de juny.

TOP