93 207 57 11
Instagram Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos
logo unesco2
CambridgePartner 1

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Horari i calendari

 • HORARI ESCOLAR

L'horari dels alumnes varia segons les etapes. No hi ha canvis en aquest aspecte respecte a cursos anteriors. Així, d’acord amb l’autorització sol·licitada a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament:

L’horari dels alumnes d’Ed. Infantil i Primària és de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h de la tarda. L’Escola organitza algunes activitats extraescolars per complementar aquest horari escolar, tant en la franja de migdia com de tarda 

També té un servei de guarderia per als més petits fins a les 19h i de Biblioteca extraescolar de les 17 hores a les 19 hores.

Els alumnes d’ESO entren a les 8 h i surten a les 13.10 h, excepte els de 3r i 4t ESO que surten a les 14h els dimarts i divendres, perquè a la tarda no tenen classe; dilluns, dimecres i dijous tenen classe a la tarda de 15 a 17 h.

Els alumnes de Batxillerat tenen un horari diferent segons el curs que realitzen i  l’horari base és de 8 a 14h al matí i una tarda de 15 a 17 h.

L’Escola cuida molt l’assistència dels alumnes a classe i també la puntualitat en fer-ho. Així, a principi de curs es publicarà a la plataforma i es comunicarà a pares i alumnes la normativa de convivència que contempla també aquest aspecte. Els alumnes que arribin tard pujaran a les aules respectives i restaran drets al final de les clases fins que acabi el Quart d’Hora, amb la conseqüent anotació de retard en el registre d’aula. Si es dóna el cas, l’Escola aplica el Protocol d’Absentisme del Consorci d’Educació de Barcelona.

Pel que fa a l’esbarjo el fan tots els alumnes a la mateix hora: des d’Educació Infantil a Batxillerat és de 11 a 11.30 hores. Els alumnes de Batxillerat poden sortir al carrer en aquesta franja horària, si ho desitgen.

 • CALENDARI ESCOLAR

El calendari de les activitats acadèmiques del curs 2019-2020 és el següent:

 • Inici de les activitats de preparació del curs: 2 de setembre.

 • Inici de les activitats lectives amb alumnes: 12 de setembre.

 • Acabament de les activitat lectives amb els alumnes: 19 de juny de 2020 (a migdia)

 • Darrer dia de treball dels professors  al centre: 30 de juny.

 • Vacances escolars:

Nadal: del 20 de desembre de 2019 (migdia) a 7 de gener de 2020, el dia 8 reinici de classes.

Setmana Santa: del 4 d’abril 2020 al 13 d’abril, el dia 14 reinici de classes.

 • Dies festius:

  • Dies festius propis del municipi: 24 de setembre (La Mercè) i 1 de Juny (Pentecosta)

  • Dies de lliure disposició del Centre: 4 de novembre, 24 de febrer i 29 de maig.

  • Proves extraordinàries de setembre (1r Batxillerat): del 2 al 3 de setembre de 2019.

 • Jornades de professors: Setembre: del 2 al 10 de setembre. Juny: del 22 de juny al 30 de juny de 2020 (sent festiu el 24 de juny, Sant Joan).

 • Pel que fa a les dates d’avaluació programades, són les següents:

  • Infantil i Primària:

   • Avaluació 1r trimestre: setmana del 3 de desembre de 2019.

   • Avaluació 2n trimestre: setmana del 24 de març de 2020.

   • Avaluació 3r trimestre: setmana del 2 de juny de 2020.

  • ESO i Batxillerat:

   • Avaluació inicial: 22 d’octubre de 2019 (1r ESO i BATX), 29 d’octubre 2019 (2n 3r i 4t ESO).

   • Avaluació 1r trimestre: 3 de desembre i 10 de desembre.

   • Avaluació 2n trimestre: 3 març (1r i 2n ESO, 2n BATX), 10 març (3r i 4t ESO), 17 març (1r BATX).

   • Avaluació 3r trimestre i ordinària: 26 de maig (2n de Batxillerat), semana 8-12 de juny avaluacions ESO.

   • Avaluació extraordinària 2n BATX i ESO: 22 de juny de 2020

Abans de Nadal i a final de curs es lliuren els butlletins de notes als pares; en el segon trimestre els butlletins es lliuren directament als alumnes. Després de l’avaluació extraordinària, també es lliuren les notes als pares. Aquestes són les dates previstes:

 • Infantil i Primària:

  • 1r trimestre: 16 de desembre de 2019.

  • 3r trimestre: 16 de juny de 2020.

 • ESO:

  • 1r trimestre: 16 de desembre de 2019.

  • 3r trimestre i ordinària: 16 de juny de 2020.

 • Batxillerat:

  • 1r trimestre: 16 de desembre de 2019.

  • 3r trimestre i ordinària: juny de 2020.

Cal comentar que, aquest curs, després de l’avaluació inicial dels alumnes d’ESO i Batxillerat es farà arribar als pares una comunicació del seguiment acadèmic de l’alumne fins al moment, amb un recordatori de les matèries que té pendents de cursos anteriors, si és el cas, i la nota orientativa del Treball de Recerca en el cas dels alumnes de 2n Batxillerat.

Pel que fa al calendari de les proves externes corresponents al curs 2019-2020 cal destacar les dates següents:

 • 12 i 13 de febrer de 2020: proves de competències bàsiques 4t ESO.

 • 20, 21 i 22 d’abril de 2020: proves de competències bàsiques 6è Primària.

 • Selectivitat, el mes de juny (dates a concretar).

Altres dates importants a tenir en compte són:

 • Realització de colònies:

 • Educació Infantil: 27 i 28 de maig de 2020.

 • Cicle Inicial: 8, 9 i 10 de juny de 2020.

 • Cicle Mitjà: 25, 26 i 27 de maig de 2020.

 • Cicle Superior: 11, 12 i 13 de maig de 2020.

  • Realització del Treball de Síntesi de 1r, 2n i 3r ESO i del Projecte de Recerca de 4t ESO (veure apartat B): setmana de l’4 al 8 de juny.

  • Realització del viatge de final d’etapa d’ESO (4t ESO): de 1 al 3 d’abril de 2020.

  • Graduació dels alumnes de P5: 15 de maig de 2020.

  • Graduació dels alumnes de 2n Batxillerat: 22 de maig de 2020.

DIES DE REUNIÓ DELS DIFERENTS ÒRGANS i GRUPS DE TREBALL DEL CENTRE.

Pel que fa als òrgans col·legiats, es reuniran ordinàriament cada setmana, en les dates assenyalades:

 • Reunions de l’Equip Directiu: tots els dimecres, de 15-17 h.

 • Reunions del Consell Escolar: els dilluns, quatre cops al llarg del curs en sessió ordinària, de 18.30 a 20 h

 • Reunions del Claustre de professors: un dilluns al trimestre en sessió ordinària, de 17.15 a 19 h.

 • L’equip de coordinadors de Centre es reuniran cada setmana, conjuntament o de forma separada per etapes, els dilluns a les 15 h.

 • Les reunions de l’equip de pastoral seran dimarts a les 10h, setmanalment.

 • Els equips docents es reuniran setmanalment els dilluns a les 17.15 h en sessions de 2 h de duració aproximada.

ENTREVISTES I REUNIONS

Els pares podran entrevistar-se amb el professorat concertant dia i hora amb antelació (via agenda escolar o plataforma Educamos).

Per parlar amb la Directora General del Centre, amb els Directors Pedagògics d’etapa o amb la Psicòloga, es podrà concertar entrevista prèviament, trucant a la Recepció de l’Escola i també a través de l’agenda dels alumnes o la Plataforma Educamos.

Durant el curs escolar els tutors mantindran, com a mínim, una entrevista individualitzada amb els pares de cada alumne per informar-los del seu ritme d’aprenentatge i la seva evolució acadèmica així com dels aspectes bàsics de la personalitat. Aquesta entrevista es concertarà prèviament mitjançant l’agenda escolar i tenint present l’horari de visita dels professors. A més, hi haurà reunions col·lectives de tot el grup-classe amb el tutor, en els dies assenyalats al calendari escolar. 

Inici de les activitats de preparació del curs: 1 de setembre.

Inici de les activitats lectives amb alumnes:  12 de setembre. 

Final de curs:

Acabament de les activitat lectives amb els alumnes: 21 de juny.

Darrer dia de treball dels professors  al centre: 30 de juny.

Vacances escolars:

Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 8 d’abril al 17 d’abril,  ambdós inclosos.

Dies festius:

12 d’octubre (El Pilar), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (la Constitució), 8 de desembre (La Immaculada), 1 de maig (Dia del Treball).

Dies festius propis del municipi: 31 d’octubre (festa local del 24 de setembre), 5 de juny (dilluns de Pasqua Granada).

Dies festius –de lliure disposició- propis del Centre: 5 de desembre, 27 de febrer, 2 de juny.

TOP