La Fundació

 

L’entitat titular del nostre col·legi és la Fundació Escola Teresiana, creada per la Companyia de Santa Teresa de Jesús al desembre de 2009. Sorgeix com a resposta als reptes del nostre món des de l’àmbit educatiu: la globalització, les noves tecnologies, la multiculturalitat, la secularització, així com els canvis legislatius que requereixen constants actualitzacions. Aquesta gran família està formada per vint-i-dos col·legis a Espanya.

 

La seva finalitat és educativa, d’acord amb l’esperit evangèlic, la doctrina de l’Església Catòlica i el carisma teresià de Sant Enric de Ossó, expressat en el Caràcter Propi de l’entitat fundadora. La Fundació és una entitat privada d’àmbit estatal, amb finalitats d’interès general i sense ànim de lucre.

 


Per a més informació,

LA NOSTRA ESENCIA

Origen:

 

San Enrique de Ossó, com a fundador de la Companyia; i Santa Teresa de Jesús, com a inspiradora de la labor educativa de les teresianes.

Finalitat:

 

Formar persones capaces de viure:

– des de dins
– en relació amb els altres i amb la realitat
– obertes a la transcendència i a la relació amb Déu

Missió:

 

Educar integralment a cada persona perquè sigui subjecte de trobada i transformador social, segons el carisma teresià d’Enrique de Ossó.

Estil:

 

Es basa en el valor educatiu de la trobada i de la relació. La nostra escola és:
– escola en Pastoral
– escola oberta
– escola que opta per la persona
– escola de qualitat