Escola Teresiana

Idiomes

Les paraules obren fronteres

 

 

L’aprenentatge d’idiomes és una de les nostres grans apostes com a centre. Volem donar als nostres alumnes les eines necessàries per desenvolupar-se en un món cada vegada més globalitzat, interconectat on la comunicació és bàsica i imprescindible. Iniciem l’aprenentatge dels idiomes des de ben petits amb metodologies innovadores, experiencials i lúdiques per tal que gaudeixin de l’idioma i en descobreixin la seva potencialitat. Pretenem que els nostres alumnes posin en pràctica les destreses i habilitats en les diferents llengües que ofereix l’escola i s’enriqueixin de noves cultures dins la nostra societat.

APRENENTATGE QUE SORGEIX DE LA NOSTRA PRÒPIA LLENGUA.

 

A l’escola fomentem entre l’alumnat el desenvolupament de les seves competències lingüístiques en llengua catalana i castellana, llengües maternes i bàsiques per poder descobrir i obrir la mirada cap a les altres. Una bona base en la pròpia llengua esdevindrà un millor desenvolupament en l’aprenentatge d’altres. Per això, basem l’aprenentatge de la llengua a partir de l’expressió, la comprensió i la comunicació, sense oblidar el paper protagonista de la lectura entre els nostres alumnes. Cerquem i volem que els nostres alumnes gaudeixin de la comunicació i de la lectura a totes les edats i en qualsevol àmbit.

 IDIOMES A LA NOSTRA ESCOLA

ANGLÈS

Un dels grans objectius de l’escola és l’aprenentatge de l’anglès per part dels alumnes del centre, des de ben petits i amb força hores a la setmana. Pretenem que dominin aquesta llengua i en puguin aconseguir la certificació adequada a les seves competències al final de l’ESO i assoleixin el nivell B2, segons Marc Europeu de Referència per les Llengües (MERC). Disposem d’un projecte propi d’aprenentatge amb Cambridge des d’Infantil fins a Batxillerat que enforteix l’anglès curricular amb nombroses activitats i oferim la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de certificacions des de YLE (Starters, Movers i Flyers) fins a Main Suite (KET, PET i First Certificate). A més disposem d’oferta extraescolar en aquest idioma perquè l’alumnat pugui seguir creixent i enfortint l’idioma en totes les seves vessants.

 

  • Augment d’hores lectives
  • Auxiliar de conversa a l’etapa primària i secundària..
  • Activitats d’immersió: teatre, cinema, setmana cultural…
  • Grups reduïts de classe (desdoblaments).
  • Assignatures i unitats didàctiques en anglès.
  • Batxillerat Americà. Programa Dual, doble titulació. 
  • Titulacions oficials: Starters, Movers i Flyers (A2) a Ed. Primària, i KET, PET i FIRST (B2) a l’ESO. 
  • Centre examinador oficial de Cambridge .
  • Activitat extraescolar amb el centre Kids&Us

FRANCÈS

El centre incorpora el Francès a les aules com a segona llengua estrangera a partir de 5è de Primària fins a 4t d’ESO. Enriquim el seu aprenentatge amb diverses activitats d’immersió:

 

Activitats d’immersió: teatres, sortides culturals…

Activitat extraescolar per potenciar la millora en l’aprenentatge del francès.

Titulacions oficials: B1 a l’ESO

ALEMANY

Aquesta llengua s’imparteix com assignatura optativa a l’etapa de secundària. Els alumnes tenen la possibilitat d’obtenir la certificació oficial segons el seu nivell. L’escola ofereix l’extraescolar d’aquesta llengua en grups reduïts amb l’Institut Goethe.