Infantil

 

Descoberta, experimentació i acompanyament.

 

L’Educació Infantil (3 a 6 años) és l’etapa on els alumnes són el centre de la nostra acció educativa i és el moment de posar els fonaments dels seus aprenentatges. En el seu procés de creixement volem fomentar el desenvolupament competencial de cada alumne/a. Volem alumnes creatius i amb interès per aprendre a partir d’una educació personalitzada, una metodologia activa, innovadora, lúdica i global.

ENGLISH TIME

Els infants entren en contacte amb aquest nova llengua de forma molt lúdica, senzilla i natural amb Cambridge on els nens són els propis protagonistes del seu aprenentatge.
Potenciem la llengua anglesa fent 5 hores a la setmana , Arts & Crafts, que fomenta la creativitat i la imaginació amb les arts plàstiques i la realització diferents activitats lúdiques, contes i tallers. Pots millorar l’anglès amb Kids & Us de manera extraescolar.

AMBIENTS i SITUACIONS D’APRENENTATGE

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

EMAT

Les Matemàtiques les treballem a partir d’aquesta proposta lúdica basada en les intel·ligències múltiples. La seva metodologia manipulativa i que fomenta el desenvolupament competencial ens ajuda a aconseguir que els alumnes gaudeixin de l’àrea i mostrin interès per aconseguir nous reptes.

LECTOESCRIPTURA

Projecte de lectura i escriptura per aprendre a llegir i a escriure d’una forma lúdica i divertida.

 

Fomenten l’aprenentatge de la lectura i l’ escriptura segons les seves capacitats i respectant el seu ritme maduratiu. Tot aquest coneixement el desenvolupen mitjançant els racons.

PSICOMOTRICITAT

L’iniciació a l’esport és fonamental a l’etapa d’infantil Per això, treballem i fomentem les habilitats motrius de l’alumnat de manera lúdica, tot apostant pel desenvolupament cognitiu, comunicatiu i afectiu.

 

El joc és el centre de l’àrea

PLAN D'INTERIORITAT Mirar-TE

A través d’aquest programa ens apropem a l’interior de la persona, a l’interior de cadascú. Volem que serveixi per poder descobrir la pròpia riquesa interior i els permeti apropar-se als altres, al món i a la transcendència.

 

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Acompanyar-TE

L’objectiu del nostre Pla d’Acció Tutorial és poder acompanyar al nostre alumnat en el seu creixement personal, emocional i social.

 

Aquest Pla ha estat dissenyat per la Fundació Escola Teresiana.

APRENENTATGE COOPERATIU I PROJECTES

El treball cooperatiu dins les nostres aules fomentar l’autonomia, el treball en grup i la cohesió entre els membres d’un mateix grup.

 

Els projectes són una bona eina per poder desenvolupar aquesta manera de treballar partint de les inquietuds i sabers dels alumnes.

PROJECTE DE RELIGIÓ PLUJA

 

Aquest projecte ha estat dissenyat per la Fundació Escola Teresiana i pretén iniciar un procés d’apropament de l’alumnat a l’aprenentatge de la Religió. Afavoreix la descoberta i l’experimentació dels valors de la fe cristiana.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

L’educació emocional és clau en el procés d’aprenentatge dels infants i des de l’escola els treballem des de ben petits. Volem oferir eines perquè sàpiguen gestionar les seves pròpies emocions de manera positiva i siguin capaços de millorar la tolerància a la frustració.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I AULA SENSORIAL

Entenem la diversitat com una oportunitat dins de l’aula. La inclusió és la peça clau per les noves situacions d’aprenentatge que es generen al centre. Disposem de servei Psicopedagògic a l’escola que vetlla per les necessitats dels alumnes i fomenta el desenvolupament de les seves capacitats.

EXPRESSIÓ ORAL

Un dels grans reptes és que els nostres alumnes fomentin la comunicació entre iguals des de ben petits. Partim dels seus interessos per potenciar les habilitats i capacitats comunicatives de cadascun d’ells. Volem alumnes que gaudeixin de l’expressió oral per poder iniciar-se de la millor manera possible en el procés de la lectura.

MÚSICA

Des de l’escola potenciem l’aprenentatge de la música des de ben petits perquè influeix directament en el desenvolupament creatiu, intel·lectual i psicològic de l’infant.

 

S’inicien amb cançons i melodies senzilles en diferents idiomes i alguns instruments guiats pel mestre.

 

El centre disposa d’Escola de Música que complementa, de manera extraescolar, l’aprenentatge d’aquesta àrea i ofereix la possibilitat d’acostar-se al llenguatge musical.

HÀBITS SALUDABLES

Des de l’escola vetllem pels hàbits de vida saludables en tots els seus àmbits dins del procés d’aprenentatge de l’infant. Pretenem fomentar aquests hàbits a través de l’acció educativa i conscienciar sobre la importància dels àpats saludables.

 

A més, potenciem de manera especial la higiene personal dins l’educació integral de la persona.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Fomentem des de ben petits l’educació en valors (som Escola UNESCO) i treballem de manera especial la sostenibilitat i la solidaritat. Volem alumnes sensibles davant la cura d’una mateix, de l’altre i la del nostre planeta. Potenciem activitats i campanyes solidàries per afavorir la importància del voluntariat a la nostra societat.

ROBÒTICA

Els alumnes inicien el seu camí digital a través de les primeres passes amb la tecnologia a partir de l’ús progressiu, prudent i coherent de robots i tauletes.

 

El pensament lògic és part important del seu desenvolupament i el considerem una eina més del seu creixement personal dins d’un món tan tecnològic.