93 207 57 11
Instagram Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos
logo unesco2
CambridgePartner 1

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Batxillerat

CARACTERÍSTIQUES

El Batxillerat és una de les sortides que ofereix l’educació secundària postobligatòria. Té caràcter voluntari i s'estructura en un cicle de dos cursos acadèmics, (normalment entre els 16 i els 18 anys), tot i que els alumnes poden romandre al Centre quatre anys.

Pel tipus de continguts que s’estudien, seguir el batxillerat requereix uns sòlids hàbits d’estudi i certa capacitat de treballar amb continguts abstractes que no tenen una aplicació pràctica immediata.

Està format per uns estudis molt complets que tenen tres tipus de finalitats clarament determinades:

 • FINALITAT FORMATIVA: la formació integral dels alumnes, tot afavorint la seva maduració intel·lectual i humana.
 • FINALITAT ORIENTADORA: l'orientació dels alumnes cap a estudis posteriors, universitaris o de formació professional de grau superior.
 • FINALITAT PREPARATÒRIA: la preparació efectiva dels alumnes per als estudis posteriors o per a la seva incorporació a la vida del treball.

Els objectius són:

 • Formar persones autònomes i responsables, emocionalment equilibrades, amb capacitat d’interioritzar, amb iniciativa i capacitat per raonar, amb esperit crític i creador, amb maduresa afectiva i amb adequat creixement físic, capaces de participar directament en el seu propi procés de formació.
 • Oferir una sòlida formació acadèmica, d’acord amb l’adquisició de continguts i el desenvolupament de les seves capacitats, per tal que puguin enfrontar-se als estudis posteriors amb seguretat i recursos.
 • Possibilitar un seguiment personalitzat de l’alumne, tant personalment com acadèmic. Aquest és un objectiu compartit, en el qual participen els alumnes, les seves famílies, els tutors, tot el claustre de professors, l’Equip directiu i el Departament d’Orientació.

 batxillerat-1

METODOLOGIA

El Projecte educatiu del Batxillerat vol facilitar a l’alumne tot un seguit de recursos que, un cop interioritzats, li permetin guanyar autonomia i llibertat i dissenyar un projecte personal de vida. Les classes són participatives, actives i motivadores i intenten facilitar el procés maduratiu de l’alumne i el seu aprenentatge. Es fomenta l’autonomia personal, la cultura de l’esforç i el treball en equip.

Optem per l’alternança d’una diversitat de metodologies didàctiques que promouen el desenvolupament de les capacitats, habilitats i competències de l’alumne, essent aquest el protagonista del seu propi aprenentatge.

Els equips de professors i tutors acompanyen el procés de creixement personal de cada alumne, emfatitzant els aspectes següents:

 • La maduració de l’alumne com a persona en la seva afectivitat i en les seves opcions vital: desenvolupament de l’habilitat d’aprendre a ser.
 • El desenvolupament en l’alumne/a del gust pel saber i per la cultura, la capacitat d’aprendre per ell mateix i potenciar al màxim la seva inquietud intel·lectual: desenvolupament de les habilitats de comprensió i expressió, oral i escrita; desenvolupament de les habilitats de treball en equip i d’aprendre a aprendre a través de la investigació des de cadascuna de les disciplines acadèmiques.
 • L’educació dels alumnes en la sensibilitat respecte als altres, l’entorn i la societat, per tal que esdevinguin persones participatives i solidàries en el món que els toca viure: desenvolupament de l’habilitat d’aprendre a conviure.
 • El creixement en la vivència personal i comunitària de la fe dels nostres alumnes: desenvolupament de l’habilitat d’interiorització, de l’autoconeixement i autoacceptació.

 

 

CURRÍCULUM

El batxillerat té tres tipus de modalitats diferents:

 • CIÈNCIES I TECNOLOGIA: Per als alumnes que estudiaran, posteriorment, un grau universitari de la branca de ciències, de ciències de la salut o d'arquitectura i enginyeries.
 • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: Per als alumnes que estudiaran, posteriorment, un grau universitari de la branca d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques.
 • ARTÍSTIC (*): Per als alumnes que voldran estudiar un gran universitari relacionat amb el món artístic.

 

A l’Escola s’imparteixen quatre itineraris:

Científic: pensat per aquells alumnes que, en acabar el batxillerat, vulguin seguir estudis científics: Biologia, Química, Medicina, Infermeria, Farmàcia, Veterinària, Fisioteràpia, Gestió Ambiental... i també la Psicologia.

Tecnològic: enfocat per als qui tinguin interessos en estudis més tècnics: Enginyeria, Arquitectura, Telecomunicacions, Informàtica...

Social: per als qui es vulguin dedicar en un futur a l’Economia, l’Administració, la Gestió pública, Relacions laborals, Dret, Sociologia, Ciències de la Comunicació (Periodisme, Publicitat, Comunicació audiovisual), Turisme ... i també als que vulguin cursar estudis de Geografia, Història, Art, Humanitats, Filosofia...

Humanístic: per als qui vulguin cursar estudis de Geografia, Història, Art, Humanitats, Filosofia ... i també de Dret, Filologia, Traducció i Interpretació ...

La normativa que regeix el currículum de Batxillerat és la LOMCE.

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

En el batxillerat es pot elaborar un pla individual en cas d'haver d'adoptar mesures més específiques per a un determinat alumne un cop exhaurides les mesures de tipus més general i, en la majoria dels casos, serà la continuïtat de les adaptacions fetes a l'ESO.

El pla individual es pot elaborar per a l'alumne que presenti alguna de les circumstàncies següents:

 • Presenta altes capacitats intel·lectuals i un rendiment acadèmic elevat,
 • Compagina els estudis de batxillerat amb els estudis de música o de dansa,
 • Participa en un programa internacional que implica mobilitat a l'estranger durant més d'un mes, Compagina els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l'esport,
 • És d'incorporació recent al sistema educatiu català,
 • Té alguna discapacitat,
 • Presenta trastorns d'aprenentatge o altres circumstàncies singulars.

A més, per als alumnes amb altes capacitats, se’ls ofereix la possibilitat de cursar el Programa Batxillerat Dual Internacional, que atorga la doble titulació americana-espanyola del Batxillerat.

batxillerat-2

TOP