93 207 57 11
Instagram Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos
logo unesco2
CambridgePartner 1

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Educació Primària

CARACTERÍSTIQUES DE L’ETAPA

L’Educació Primària té com a objectius:

 • Desenvolupar les intel·ligències diverses en els nens, potenciant aquelles en les quals l’infant destaqui.
 • Treballar la lectura com a base de tots els aprenentatges i més particularment, de l’expressió i comprensió oral i escrita.
 • Fomentar la competència matemàtica, i particularment del càlcul i l’àmbit de la geometria.
 • Desenvolupar hàbits d’esforç i de responsabilitat en l’estudi.
 • Potenciar la iniciativa personal i l’hàbit de treball en equip.
 • Adquirir les competències en l’ús de la llengua anglesa.
 • Usar les eines i recursos TAC.
 • Saber gestionar les pròpies emocions i respectar les dels altres. 

Cicle Inicial


LÍNIES D’ACCIÓ I METODOLOGIA

Els equips de professors i tutors dels diferents cicles acompanyen el procés de creixement personal de cada nen i nena amb la finalitat de:

 • Ensenyar a pensar i a aprendre. Facilitem als alumnes l'adquisició d'unes estratègies d'aprenentatge, unes tècniques i uns hàbits d'estudi que els permeten adquirir uns coneixements, i a més aprendre a pensar i aprendre a aprendre.
 • Ajudar a créixer i a madurar com a persones. Centrem el treball tutorial en el seguiment personal de l'alumne per potenciar la seva individualitat, tenint presents les seves necessitats, capacitats i context, amb una acció educativa que facilita el coneixement d'un mateix des d'una actitud positiva per créixer en un esperit obert, receptiu i sensible.
 • Personalitzar el procés d'aprenentatge. Acompanyem l'alumne/a en el seu procés d'aprenentatge per assolir una competència social i emocional, atenent la diversitat de punts de partida i la diversitat de capacitats, amb una especial cura d'aquells que necessiten més suport.

 • Conviure i aprendre amb els altres. Eduquem per ser persones competents, responsables i solidàries, ensenyant a acceptar, respectar i ajudar els altres i oferint acompanyament tutorial en la resolució de conflictes.

 • Aprendre a conviure inspirats pels valors evangèlics des de l'experiència de santa Teresa de Jesús i sant Enric d’Ossó.

 • Desenvolupament integral de la persona. Eduquem cada una de les dimensions de la persona, la intel·lectual, l'emocional, la creativa, l'estètica, l’espiritual, la física..., amb una visió integradora que contribueix al ple desenvolupament de la personalitat.

 • Alternança metodològica. Compaginem les tècniques més modernes i actives, a les quals donem prioritat, amb classes expositives i explicacions que considerem necessàries per l’assoliment d’alguns continguts i per dotar els/les alumnes d’una autonomia responsable i adient a l’edat.

 • Potenciar el treball cooperatiu dins les nostres aules per tal de fomentar l’autonomia, el treball en grup i en xarxa i la cohesió entre els membres d’un mateix grup.

 • Treballem de manera habitual amb els Chromebooks a partir de 5è de Primària.

 • Aposta per les intel·ligències múltiples. Treballem les capacitats de cada nen desenvolupant les intel·ligències múltiples en les diferents àrees del curríc ulum.

 • Fomentar i potenciar l’aprenentatge dels escacs, en horari curricular, com una eina més de creixement en llenguatge lògico-matemàtic entre els alumnes.

Escacs

LLENGÜES ESTRANGERES

L’excel·lència en la competència lingüística, i especialment en llengües estrangeres, és un repte per a l’alumnat del segle XXI. Responent a aquesta necessitat, la nostra Escola fa una oferta integral en llengües estrangeres per tal que la formació dels nostres alumnes en aquest àmbit sigui una eina que els situï en el camí de l’èxit.

ANGLÈS:

 • Ús de Cambridge a tot el centre.
 • Auxiliars de conversa nadius.
 • Science de 1r a 6è de Primària.
 • Arts & Crafts en horari curricular.
 • Possibilitat d’obtenir certificació a partir de 4t de Primària per la Universitat de Cambridge.
 • Conveni amb l’escola d’idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona.
 • Classes extraescolars amb Kids & Us.

FRANCÈS:

 • Assignatura complementària obligatòria de 5è de Primària a 4t d’ESO.


 

CURRÍCULUM

A partir del curs 2015-2016, la LOMCE és la normativa vigent a tots els cursos de l’Ed. Primària.

Seguint l’esquema de la LOMCE, s’agruparan les àrees de coneixement segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari. Al mateix temps, es treballaran les competències bàsiques, que són aquelles capacitats de la persona de resoldre problemes reals en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats pràctiques i actituds, per tal que es puguin incorporar a la societat com a ciutadans actius i donar resposta als reptes de futur.

La LOMCE estableix la distribució horària de l’etapa en 5250 hores lectives, de les quals 4725 són d’àrees de coneixement i 525 corresponen a l’esbarjo. Apart, com a escola concertada, disposem de 560 hores complementàries, que es destinen a l’ampliació i/o reforç de certs àmbits.

 

HORT1


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

No tots els alumnes aprenen de la mateixa manera ni al mateix ritme. Per tal d’atendre les diferents necessitats del nostre alumnat s’utilitzen diferents estratègies:

 • Suport individual.

 • Elaboració de material que s’adapti a les necessitats de cada alumne.

 • Treball cooperatiu.

 • Tutoria entre iguals.

 • Pla Individualitzat (PI), en coordinació amb el gabinet psicopedagògic i les famílies, en els casos en què sigui necessari.

 


 


 

 

TOP