Escola Teresiana

Opcions pedagògiques

PIRÀMIDE D’APRENENTATGE

 
Les intel·ligències múltiples, la personalització de l’aprenentatge i la creativitat són els principals refernts de la nostra pedagogia. Volem despertar en els nostres alumnes la capacitat crítica i emprenedora a la vegada, tot respectant els diferents nivells d’aprenentatge basats en les seves capacitats. A més, el treball cooperatiu representa la nostra manera d’actuar en el dia a dia com a escola teresiana, tot aprofitant les habilitats dels alumnes per arribar a metes concretes.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I ESPIRITUAL

Avui sabem que no tots i totes aprenen de la mateixa forma gràcies a la neurociència.

El desenvolupament de les intel·ligències múltiples de cada alumne/a permetrà que arribem al grau d’aprenentatge més alt, descobreixi els seus dons personals y conecti amb allò que pot apasionar-li a la seva vida.

COMUNITATS QUE APRENEN

Volem obrir els límits de l’aula i del centre a l’entorn, ser comunitats cohesionades on tots i totes siguem mestres i aprenents: professorat, famílies i alumnat.

En el futur, els/les nostres alumnes necessitaran la capacitat de treballar en equip. Per això, potenciem el model d’aprenentatge cooperatiu, fomentant la riquesa personal i el servei per a la comunitat.

PERSONALITZACIÓ

L’escola teresiana posa a l’alumnat al centre de l’aprenentatge. Educació es converteix en una experiència per aconseguir que cada persona connecti amb el seu interior, amb les seves potencialitats, talents i limitacions i creixi en relació amb si mateix, amb els altres, amb l’entorn i amb el món.

CULTURA DEL PENSAMENT

L’eix fonamental del nostre model pedagògic és ensenyar a pensar al nostre alumnat. El nostre objectiu és aconseguir persones autònomes i capaces de resoldre problemes i prendre decisions.
Utilizem diferents estratègies amb la finalitat d’aconseguir que el nostre alumnat desenvolupi un pensament crític i creatiu.

CULTURA DE CREATIVITAT

L’educació teresiana vol oferir la possibilitat de resoldre creativament els “problemes” dels dia a dia, no quedant-nos en la primera solució, sino intentant generar solucions no evidents que ajudin a incentivar l’enginy i la creativitat.
Els projectes interdisciplinaris, l’aprenentatge basat en problemes, la gamificació, el Design Thinking, Flipped Classroom (aula invertida)… afavoreixen processos d’investigació, exploració, codificació… fins arribar a generar coneixement i buscar solucions.

APRENENTATGE I SERVEI, EMPRENEDORIA

L’educació teresiana té l’objectiu de formar ciutadans i ciutadanes compromeses i capaces per transformar el seu entorn i generar, en el futur, un profund canvi social.
La clau fonamental està en aprendre mitjançant l’acció i el compromís concret a través de metodologies de transformació social, com l’ApS (Aprenentatge-Servei), DfC (Design for Change), projectes d’emprenedoria social.