Escola Teresiana

Pastoral

La pastoral ajuda als nostres alumnes a ser persona, a ser membre de la Comunitat Educativa i a fer-se més conscient de la presència de Déu en la seva vida. Volem alumnes que desenvolupin el valor de les relacions personals i siguin capaços d’interioritzar i cercar el silenci com una oportunitat de creixement. Els valors de la sensibilitat, el compromís amb la igualtat i la justícia i la cooperació són aspctes a treballar i desenvolupar entre el nostre alumnat per tal d’educar persones per a la vida.

Les escoles teresianes ens identifiquem amb el Quart d’Hora que fem cada dia i amb els Amics de Jesús, dos dels aspectes més importants que ens va deixar Enric d’Ossó (Cfr. Identidad de la Escuela Teresiana, p 21).

“En estos tiempos son menester amigos fuertes de Dios”

(Santa Teresa. V 15, 5)

La formació religiosa i l’acompanyament dels educadors són importants en el creixement espiritual de l’alumne. Altres espais i moments són:

 • Quart d’Hora Teresià
 • Celebracions
 • Tallers
 • Amics de Jesús
 • Acompanyament de Pastoral Juvenil
 • Convivències
 • Trobades amb escoles Teresianes
 • Acompanyament espiritual
 • Col·laboració en projectes solidaris
 • Voluntariats
 • Eucaristies per les famílies